Places disponibles per al Màster d’Odontologia en Pacients Oncològics

Places disponibles per al Màster d’Odontologia en Pacients Oncològics

Encara queden places disponibles per a realitzar una formació única en rehabilitació oral.

UN MÀSTER ÚNIC EN REHABILITACIÓ EN PACIENTS ONCOLÒGICS

El Màster d’Odontologia en Pacients Oncològics i Immunocompomesos és l’únic que ofereix una formació integral a l’odontòleg per solucionar tots aquells problemes que sorgeixen com a complicació dels tractaments quirúrgics soferts en pacients intervinguts per un càncer de cap i coll.

Des de la prevenció (realitzant conductes conservadores i cirurgia de peces romanents en boques en mal estat), fins a dissenyar i col·locar pròtesi de qualsevol tipus (provisional com els obturadors palatins o definitius com la col·locació d’implants en zones residuals per col·locar pròtesis ja siguin implantosortades o implantoretenides).

A més, en aquest Màster també s’ofereix una formació clínica i mèdica que permet manejar amb extrema eficàcia aquells problemes que sorgeixen dels tractaments complementaris que reben aquests pacients: mucositis, xerostomia, trismus, etc.

 

RESULTATS DIFERENCIADORS

Quan els nostres alumnes finalitzen la seva etapa formativa, estan en disposició d’assessorar i tractar qualsevol comitè oncològic per supervisar i realitzar el tractament odontològic i restaurador del pacient oncològic de cap i coll i d’una altra localització en general.

 

FORMACIÓ MÈDICA TAMBÉ EN PACIENTS INMUNOCOMPROMETIDOS

Els pacients immunocompromesos són també un objectiu fonamental en el nostre Màster. S’imparteix formació mèdica perquè els nostres alumnes tinguin els coneixements i les garanties suficients per tractar a aquests pacients, realitzant tractaments de qualsevol índole i complexitat.

 

Exemple d’un cas pràctic en rehabilitació oral en un pacient oncològic:

 

Si t’interessa aquest Màster, pots sol·licitar més informació a través d’aquest enllaç.

Másters UB

Los comentarios están cerrados.