Màster Implantologia Oral Avançada

El Màster d’Implantologia Oral Avançada és una formació teoricopràctic que pretén instruir l’estudiant en el maneig dels pacients que necessiten la col·locació d’implants. Des del diagnòstic fins a la rehabilitació definitiva.

La missió d’aquest postgrau és capacitar l’estudiant per a realitzar l’activitat de implantologíaen les seves diferents facetes i dins del marc de l’odontologia.

Aquesta oferta formativa s’orienta a proporcionar el professional competències en l’àmbit de la diagnosi, planificació i realització dels diferents procediments de la implantologia; en definitiva actualitzar i millorar les seves competències professionals en el manteniment d’una correcta salut bucodental.

El programa didàctic està format per un pla d’estudis que es renova contínuament per oferir la informació més actualitzada possible.

S’impartiran mòduls teòrics i tallers pràctics presencials, impartits per professors de contrastat prestigi.

Tipus de curs: Màster (Títol Universitat Barcelona)

 • Direcció del Màster: Dr. José López López i Dr. Xavier Roselló Llabrés
 • Nombre de crèdits: 62
 • Durada en anys acadèmics: 2
 • Modalitat: Semipresencial amb activitats online
 • Centre impulsor: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Pràctiques en empreses: NO
 • Idiomes d’impartició: castellà i anglès

Import de la matrícula:

 • Primer any: 5.000 €

 • Segon any: 6.500 €

A aquest preu se li podrà aplicar un increment de com a màxim 70 € en concepte de taxa administrativa.

L’import de la matrícula ha de ser abonat abans de l’inici de curs (consultar amb administració).

Descripció resumida dels objectius:

 • Proporcionar una atenció integral a l’pacient.
 • Actualitzar els criteris diagnòstics i els procediments clínics en l’àmbit de la salut bucodental.
 • Conèixer els mètodes d’investigació utilitzats en odontologia.
 • Fer servir les tècniques de diagnòstic per la imatge empleats en Odontologia.
 • Conèixer i ser competent en les habilitats necessàries per al tractament odontològic dels pacients.
 • Conèixer i ser competent en la prevenció de malalties bucodentals.
 • Millorar la qualitat assistencial en l’àmbit de l’odontologia.
 • Aprendre tècniques de fidelització dels pacients.
 • Adquirir els coneixements bàsics per poder dur a terme tasques d’investigació.
 • Realitzar un correcte diagnòstic, planificació i pla de tractament en implantologia oral.
 • Ser capaç de realitzar tractaments d’implantologia d’una manera integral.

Requisits:

 • Llicenciats o graduats en Odontologia
 • Especialistes en Estomatologia

Criteri d’admissió:

 • Curriculum vitae.
 • Entrevista personal.

OBSERVACIONS: La secció dels candidats es duu a terme en funció de l’currículum i l’entrevista personal durant el període de preinscripció; si es considera necessari, es fa una prova de coneixements.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Direcció: Pavelló de Govern, 2ª planta C. Feixa Llarga, s / n 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Persona de contacte: Jordi Albella mastermedcirimp@ub.edu | tel. +34 934024255

DIRECTORS DELS MÀSTERS

 

Aprendre de l’experiència de professionals de prestigi.

 


 

No member found

 

 

PROFESSORS COL·LABORADORS

Dr. Antonio Marí Roig

Dr. Albert Estrugo Devesa

Dr. Enric Jané Salas

Dra. Mónica Blanquez

Dr. Fernando García

Dra. Silvia Cuscó

Dra. María del Mar Sabater

Dr. Rubén Cabezas

Dr. Jesús Luengo

Dr. Arnoud Morla

Dr. Raúl Ayuso (coordinador de prótesis)

Dr. Marcos Allegue

Dr. Enrique Clemente

Dra. Laura Pozuelo

Dra.  Beatriz González

Dra. Eugenia Rodríguez de Rivera

Dr. Paul Castañeda

Dr. Carlos Omana

Dra. Keila Izquierdo

Dra. Paula García

Dra. Carolina Zapata

Dr. Daniel Sánchez

 

Dr. Enrique Clemente

Dr. Manuel Monzón

Dra. Andrea Martinez

Dra. Paula Ochoa

Dr. Sid Mishra

Dra. Sonia García

Dr. Javi Moreno

Dra. Rocío Schiavone

Dra. Marta Domingo

Dra. Cristina Princep

Dr. Carlos Polis

Dr. Juan Manuel Cespedes

Dra. Lara Díaz

Dr. Alvar Roselló

Dr. Pol de Marcos

Dr. Miquel Noguer

Dr. Enrique Clemente

Dra. María Colom

Dra. Flor de Liz Pérez Lozada

Dra. Carmen Dávila