Màster Odontologia en Pacients Oncològics Immunocompromesos

avatar-ODONTOLOGÍA-EN-PACIENTES-ONCOLÓGICOS-INMUNOCOMPROMETIDOS

El Màster d’Odontologia en Pacients Oncològics i Immunocompromesos és l’únic que ofereix una formació integral a l’odontòleg per solucionar tots aquells problemes que sorgeixen com a complicació dels tractaments quirúrgics soferts en pacients intervinguts per un càncer de cap i coll.

Des de la prevenció (realitzant conductes conservadores i cirurgia de peces romanents en boca en mal estat), fins a dissenyar i col·locar pròtesis de qualsevol tipus (provisional com els obturadors palatins o definitius com la col·locació d’implants en zones residuals per col·locar pròtesis ja siguin implantosortadas o implantoretenidas).

A més, en aquest Màster també s’ofereix una formació clínic-mèdica que permet gestionar amb extrema eficàcia aquells problemes que sorgeixen dels tractaments complementaris que reben aquests pacients: mucositis, xerostomia, trismus, etc.

Tipus de curs: Màster (Títol Universitat Barcelona)

 • Direcció del Màster: Dr. José López López, Dr. Enric Jané Salas i Dr. Antoni Marí Roig.
 • Nombre de crèdits: 88
 • Durada en anys acadèmics: 2
 • Modalitat: Presencial
 • Centre impulsor: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Pràctiques en empreses: NO
 • Idiomes d’impartició: català i castellà
 • Data inicial de preinscripció: 2020.04.01
 • Data final de preinscripció: 2020.09.14
 • Inici del màster: 2020.11.03

Import de la matrícula:

 • Primer any:  5.300€
 • Segon any: 6.300€

A aquest preu se li podrà aplicar un increment de com a màxim 70 € en concepte de taxa administrativa.

El preu de l’material i de l’instrumental utilitzat en les activitats pràctiques, està inclòs en la matrícula.

L’import de la matrícula ha de ser abonat abans de l’inici de curs (consultar amb administració).

Descripció resumida dels objectius:

 • Obtenir els coneixements necessaris sobre la repercussió, des del punt de vista de l’odontòleg, dels pacients oncològics i immunocompromesos.
 • Adquirir els coneixements necessaris, des del punt de vista odontològic, de la malaltia oncològica que afecta el cap i a coll, i de les malalties que provoquen una deficiència immunològica.
 • Conèixer i ser competent en les habilitats necessàries per al tractament adequat de les complicacions odontoestomatològiques de la malaltia oncològica i dels pacients immunodeficients.
 • Conèixer i ser competent en les habilitats necessàries per al tractament odontològic en els pacients oncològics i inmunodeficientes. Aquest Màster està dirigit a llicenciats o Graduats en Odontologia i a Metges Especialistes en Estomatologia.

Requisits:

 • Llicenciats o graduats en odontologia o Llicenciats en medicina, especialistes en estomatologia.

Criteri d’admissió:

 • Curriculum vitae.
 • Examen del contingut teòric de medicina oral, cirurgia oral i pacients especials del grau.
 • Entrevista personal.

OBSERVACIONS: És obligatòria l’assistència a congressos relacionats amb el màster. La selecció dels candidats es farà tenint en compte el currículum, una prova de coneixements i una entrevista personal.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Direcció: Pavelló de Govern, 2ª planta C. Feixa Llarga, s / n 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Persona de contacte: Jordi Albella mastermedcirimp@ub.edu |tel. +34 934024255

DIRECTORS DELS MÀSTERS

 

Aprendre de l’experiència de professionals de prestigi.

 


 

No member found

 

 

PROFESSORS COL·LABORADORS

Dr. Eduardo Chimenos Küstner

Dr. Carlos Arranz Obispo

Dr. Xavier Roselló LLabrés

Dr. Albert Estrugo Devesa

Dra. Mónica Blanquez

Dr. Fernando García

Dra. Silvia Cuscó

Dra. María del Mar Sabater

Dr. Rubén Cabezas

Dr. Jesús Luengo

Dr. Arnoud Morla

Dr. Raúl Ayuso (coordinador de prótesis)

Dr. Marcos Allegue

Dr. Enrique Clemente

Dra. Laura Pozuelo

Dra.  Beatriz González

Dra. Eugenia Rodríguez de Rivera

Dr. Paul Castañeda

Dr. Carlos Omana

Dra. Keila Izquierdo

Dra. Paula García

Dra. Carolina Zapata

Dr. Daniel Sánchez

 

Dr. Enrique Clemente

Dr. Manuel Monzón

Dra. Andrea Martinez

Dra. Paula Ochoa

Dr. Sid Mishra

Dra. Sonia García

Dr. Javi Moreno

Dra. Rocío Schiavone

Dra. Marta Domingo

Dra. Cristina Princep

Dr. Carlos Polis

Dr. Juan Manuel Cespedes

Dra. Lara Díaz

Dr. Alvar Roselló

Dr. Pol de Marcos

Dr. Miquel Noguer

Dr. Enrique Clemente

Dra. María Colom

Dra. Flor de Liz Pérez Lozada

Dra. Carmen Dávila