Diploma d'Odontologia General Aplicada

avatar-DIPLOMA-DE-ODONTOLOGIA-GENERAL-APLICADA

Dirigit a Odontòlegs i Estomatòlegs, el Diploma d’Odontologia General Aplicada, proporcionarà les habilitats teòriques i pràctiques per dur a terme una tasca assistencial diària en els pacients que acudeixin a una consulta odontològica.

Aquesta oferta formativa s’orientarà en proporcionar als professionals competències i coneixements en els diagnòstics i tractaments en els àmbits preventius, mèdiques, quirúrgiques i restauradors de les malalties orals.

Es realitzaran de pràctiques clíniques sobre pacients, en grups reduïts i sota la tutela de professors amb experiència docent en les diferents àrees dels tractaments odontològics. S’impartiran mòduls teòrics i tallers pràctics presencials, impartits per professors de contrastat prestigi.

El programa didàctic està format per un pla d’estudis que es renova contínuament per oferir la informació més actualitzada possible.

Els alumnes assistiran a Congressos on podran presentar treballs científics.

Els alumnes realitzaran un Treball Final de Diploma, dirigit per un tutor assignat que permet a l’alumne aprofundir o complementar els seus coneixements de el sector seleccionat.

Tipus de curs: Diplomatura

Direcció del Màster: Dr. Albert Estrugo

 • Nombre de crèdits: 35
 • Durada en anys acadèmics: 1
 • Modalitat: Presencial
 • Centre impulsor: Aules i laboratoris de la Universitat de Barcelona, Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona.
 • Pràctiques en empreses: NO
 • Idiomes d’impartició: Català i castellà
 • Data inicial preinscripció: 2020.04.15
 • Data final preinscripció: 2020.05.15
 • Inici de curs: 2020.06.01
 • Final del curs: 2021.06.01

Import de la matrícula:

 • Import de la matricula:
  • Primer Curs: 2.576€
  • Segon Curs: 3.076€

L’import de la matrícula ha de ser abonat abans de l’inici de curs. (Consultar amb administració)

Inclou

 • Bossa de viatge per a l’assistència a dos Congressos Nacionals (condicionat a la presentació d’un treball)
 • Taller d’endodòncia mecànica
 • Taller d’implants
 • Taller de sutures i biòpsies
 • Taller de CAD / CAM

Descripció resumida dels objectius:

 • Proporcionar una atenció integral a l’pacient.
 • Actualitzar els criteris diagnòstics i els procediments clínics en l’àmbit de la salut bucodental.
 • Utilitzar dels mètodes de diagnòstic per la imatge empleats en Odontologia.
 • Conèixer i ser competent en les habilitats necessàries per al tractament odontològic en els diferents pacients.
 • Conèixer i ser competent en la prevenció de malalties bucodentals.
 • Millorar la qualitat assistencial en l’àmbit de l’odontologia.
 • Aprendre tècniques de fidelització dels pacients.
 • Adquirir els coneixements bàsics per poder dur a terme tasques d’investigació.
 • Diplomatura dirigida a llicenciats o graduats en odontologia.

Criteris d’admissió:

 • Curriculum vitae.
 • Examen del contingut teòric de les diferents assignatures de l’grau d’odontologia.
 • Entrevista personal.

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Direcció: Pavelló de Govern, 2ª planta C. Feixa Llarga, s / n 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Persona de contacte: Jordi Albella mastermedcirimp@ub.edu | tel. +34 934024255

DIRECTOR DEL DIPLOMA


Dr. Albert Estrugo

Dr. Albert Estrugo

Director del Diploma de Odontología General Aplicada

Dr. en Medicina. Especialista en Estomatologia.Professor a temps complert Facultat de Medicina I Ciències de la Salut, Odontologia UB.

PROFESSORS COL·LABORADORS

Dr. José López López

Dr. Enric Jané Salas

Dra. Mónica Blanquez

Dr. Fernando García

Dra. Silvia Cuscó

Dra. María del Mar Sabater

Dr. Rubén Cabezas

Dr. Jesús Luengo

Dr. Arnoud Morla

Dr. Raúl Ayuso (coordinador de prótesis)

Dr. Marcos Allegue

Dr. Enrique Clemente

Dra. Laura Pozuelo

Dra.  Beatriz González

Dra. Eugenia Rodríguez de Rivera

Dr. Paul Castañeda

Dr. Carlos Omana

Dra. Keila Izquierdo

Dra. Paula García

Dra. Carolina Zapata

Dr. Daniel Sánchez

 

Dr. Enrique Clemente

Dr. Manuel Monzón

Dra. Andrea Martinez

Dra. Paula Ochoa

Dr. Sid Mishra

Dra. Sonia García

Dr. Javi Moreno

Dra. Rocío Schiavone

Dra. Marta Domingo

Dra. Cristina Princep

Dr. Carlos Polis

Dr. Juan Manuel Cespedes

Dra. Lara Díaz

Dr. Alvar Roselló

Dr. Pol de Marcos

Dr. Miquel Noguer

Dr. Enrique Clemente

Dra. María Colom

Dra. Flor de Liz Pérez Lozada

Dra. Carmen Dávila